Status nacionalnega bogastva

V Republiki Sloveniji je barka edini ohranjen primer klasičnega logerja, za kar ji je država leta 2012 podelila status nacionalnega bogastva, ki ima za Republiko Slovenijo posebno kulturno vrednost.